نشست كتابخانه اي مردادماه | بلاگ

نشست كتابخانه اي مردادماه

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

نشست كتابخانه اي كتابخانه عمومي شهداي 25 فروردين شهرستان شوش در مرداد ماه با حضور جمعي از اعضا در محل اين كتابخانه برگزار شد.  

*شماره نشست     _    : *شهرستان:     شوش     * كتابخانه:  شهدای 25 فروردین           * ماه برگزاري: مرداد

*کتاب  :سیمرغ وزال * نویسنده:    محمدرضایوسفی       * معرفی‌کننده: سوگند آوری

* ناشر:   خانه ادبیات         * سال نشر:  1393       *موضوع:علوم اجتماعی

متن معرفي: سام یک پهلوان بود.ازاوفرزندی بدنیاآمد.که موهای سفیدوچهره ای سرخ داشت .سام گفت این یک بچه دیو وبرای اینکه من پهلوان بمانم این رادر کوهستانهای البرز رهاکنید.دونفر ازسپاهیان اورادرکوهستانهای البرز رهاکردندویک سیمرغ اورابزرگ کرد ومادرزال کورشدچون خیلی گریه کرده بود.وپدرزال پشیمان شد وبه دنبال زال رفت روزهاگشت روزی یک سیمرغ رادید که پسری روی آن نشسته است دنبال اورفت وسیمرغ یستادپدر وپسر بهم رسیدند. ...

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 14:47